• PL
  • English (UK)
facebook twitter youtube
POLAND PARK
 
 


Nowe kuce

od kwietnia

Liga Poland Park

 

Liga Poland Park

 

Cele:

Celem Ligi Poland Park będzie przede wszystkim oswajanie młodych jeźdźców z atmosferą zawodów, wzmacnianie motywacji do nauki jeździectwa. Dzięki braniu udziału w zawodach dzieci będą mogły ocenić i docenić swoje postępy w nauce. Jednym z najważniejszych założeń, które ma realizować Liga, jest integracja naszych klubowiczów oraz umożliwianie im wymiany swoich doświadczeń i ciągle poszerzającego się zasobu wiedzy na temat jeździectwa. Chcielibyśmy by członkowie doskonalili swe kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz uczyli się odpowiedzialności za grupę.

Do udziału w Lidze zapraszamy członków Klubu zainteresowanych startami w amatorskich zawodach. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił w przyjacielskiej rywalizacji, sprawdzić swoje umiejętności i siłę charakteru Liga Poland Park jest czymś dla Was.


Założenia:

-W ramach Ligi Poland Park zostanie rozegrane około pięciu turniejów. Kolejne wyniki z zawodów będą sumować się i składać na klasyfikację punktową, która wyłoni zwycięzce całej Ligi. Oprócz tego każdorazowo po pojedynczych zawodach odbywać się będzie dekoracja ich zwycięzców.

-Klasyfikacja punktowa będzie obejmować ranking indywidualny oraz ranking zespołowy.

-Zespoły będą mieć swoich liderów w postaci zawodniczek SKJ Poland Park biorących udział w zawodach do rangi ogólnopolskiej i osiągających na nich wysokie wyniki.

-Osoby, które zdecydują się na udział w Lidze uzyskają licencje Poland Park na starty w konkursach określonej trudności.

-Jeżeli siła poszczególnych zespołów będzie się różnic, bo ich członkami będą osoby o zróżnicowanym poziomie zaawansowania umiejętności jeździeckich, obowiązywać będzie system handicupowy.